• Fugle,  På tur

  Hjarnø

  Vi tyvstartede sommerens muligheder for gratis transport til de danske øer 😉

  Vi måtte så betale lidt for at komme over til dejlige Hjarnø, som er forbundet med fastlandet via en lille færge fra Snaptun. Færgen kan klare 3 biler pr. tur og masser af cyklister og gående.

  Vi hørte til den sidste gruppe på denne dejlige sommerdag (onsdag den 24. juni), hvor jeg afviklede en Corona-fridag.

  Her er vi lige ankommet med færgen, og vi tog derefter turen forbi kirken ud mod den østlige kyst på Hjarnø.

  Et skønt sted med masser af ynglende fugle specielt mange Splitterner og Hættemåger, som fløj i en lind strøm fra havet til ynglekolonien (afspærret område) med fisk (tobis?) til deres unger.

  Se blandt andet headerbilledet med ikke mindre en 6 rastende Splitterner med fisk i gabet 😉

  Her endnu en Splitterne på vej med føde til ungerne.

  Den allersteds nærværende Tornirisk var der selvfølgelig også. Et herligt syn 🙂

  Øen er temmelig flad og uden megen skov, men det betyder ikke, at der manglede smukke træer.

  Køerne nøde også varmen, og kunne modsat os, komme meget tættere på den nordlige kystlinie, som i denne tid er afspærret for almindelig trafik af hensyn til de mange ynglefugle.

  Under gåturen til den vestlige del af øen, traf vi denne meget nysgerrige Ringdue, som nok håbede på lidt godter fra turisterne 😉

  I denne omgang sprang vi den sydlige kyst over , som efter sigende også skulle være meget velbesøgt af fugle.

  Men det har vi til gode til næste gang vi besøger Hjarnø 🙂