• Fugle,  På tur

    FugleSafari

    * Dogmefoto af spidsand han (lang halefjer) Dagens FugleSafari gik til Kammerslusen, og derfra mod nord til slutdestinationen i Hjerting nord for Esbjerg. Det lagde rigtig godt ud. Første fugl, der blev noteret, var en Sølvhejre, som stod og skuttede sig i kulden sammen med 3 Fiskehejrer. Desværre ingen foto af Sølvhejren, men ved næste stop sås en Spidsand han sammen med en lille flok Gråænder. På dogmefotoet ovenfor ses desuden et par Pibeænder (forrest i billedet) * Fouragerende Sortkrage Et af Danmarks sikreste steder for at se Sortkrage er stranden mellem Fovrfeldtbækkens udløb ved Esbjerg Fiskerihavn og Esbjergs vartegn “De 4 hvide mænd”. Det kikser aldrig, og på billedet…