• Fugle,  På tur

    FugleSafari

    * Dogmefoto af spidsand han (lang halefjer) Dagens FugleSafari gik til Kammerslusen, og derfra mod nord til slutdestinationen i Hjerting nord for Esbjerg. Det lagde rigtig godt ud. Første fugl, der blev noteret, var en Sølvhejre, som stod og skuttede sig i kulden sammen med 3 Fiskehejrer. Desværre ingen foto af Sølvhejren, men ved næste stop sås en Spidsand han sammen med en lille flok Gråænder. På dogmefotoet ovenfor ses desuden et par Pibeænder (forrest i billedet) * Fouragerende Sortkrage Et af Danmarks sikreste steder for at se Sortkrage er stranden mellem Fovrfeldtbækkens udløb ved Esbjerg Fiskerihavn og Esbjergs vartegn “De 4 hvide mænd”. Det kikser aldrig, og på billedet…

  • Fugle,  Natur,  På tur

    Jagten på is

    * Kammerslusen … isfrit På foranledning af Jønnes kommentar (på gårsdagens indlæg) om isskruninger i Vadehavet/Vestkysten, som jeg var fuldstændig uvidende om, fik søndagens udflugt selvfølgelig “Jagten på is” som hovedtema. Dagens første stop var mit favorit fugleområde ved Kammerslusen vest for Ribe. Her var nærmest fugletomt og fuldstændig isfrit, som det ses på ovenstående foto. * Kongeåslusen … lidt is Et par kilometer mod nord ved Kongeåslusen var der straks lidt mere bid, men desværre ikke en overvældende mængde is. * Sangsvaner På de våde marker lidt længere nord på omkring Darum var der til gengæld masser af fugle. Nærmest tusindvis af sangsvaner og bramgås samt store mængder af…